Archív článkov

08.12.2021 14:18
Oznam - mimoriadne prázdniny.pdf (157226)
08.12.2021 12:32
Informácia o správnom konaní - výrub drevín.pdf (275303) Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf (334520)  
29.11.2021 10:03
Výzva.pdf (432304)
04.11.2021 13:32
odchody autobusov_nastupistia.pdf (1403818)   AS_nastupistia_vystupistia.pdf (135764)
23.02.2021 09:04
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020.pdf (273130)
04.01.2021 14:33
Vývozný kalendár Nehlsen - eko rok 2021.pdf (247899)   Kovy II. polrok 2021.doc (62976) Papier II. polrok 2021.doc (164352) PET II. polrok 2021.doc (94720) Sklo II. polrok 2021.doc (323072) Tetrapaky II. polrok 2021.doc (96768)    
16.10.2020 14:04
RVaPS Topoľčany - upozornenie pre chovateľov ošípaných.pdf (652603) Povinnosť registrácie chovu ošípaných.pdf (1515486) Registrácia chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie.pdf (116154) Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.pdf (97506) Vyhláška o identifikácii a...
10.03.2020 11:50
Uznesenie vlády SR č. 203 zo 16. apríla 2021.pdf (369511)     Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03.pdf (121777) Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf (100035)   Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020.pdf (232908)   UPSVaR -...
Záznamy: 1 - 10 zo 14
1 | 2 >>

Kontakt

Obecný úrad Blesovce Blesovce 117, 956 01 Bojná, (okres Topoľčany) 038 / 537 31 08 oublesovce@wircom.sk